Inflaatiokeskustelu kaipaa rahapolitiikkaa laajempaa horisonttia

Syksyllä kiihtyneessä kotimaisessa inflaatiokeskustelussa on keskitytty liki yksinomaan keskuspankkien rooliin inflaation taittajina. Tuntuu suorastaan siltä, että viime vuosina näkyvyyttä saanut tarina ”keskuspankkikapitalismista” on läpäissyt kotimaisen inflaatiokeskustelun ja ohjannut sen kapeille raiteille.

Samalla rahapolitiikan ideologisesta horisontista ja sen kritiikistä lupaavasti alkanut keskustelu on typistynyt erimielisyyksiin lähinnä siitä, ovatko keskuspankkien koronnostot olleet oikea-aikaisia ja mittaluokaltaan tarkoituksenmukaisia. Kun keskustelu rajoittuu rahapolitiikan teknisiin yksityiskohtiin, perustavammat maailmankuvalliset ja poliittisen talouden hahmottamista koskevat näkemyserot painuvat näkymättömiin.

Keskustelun rajoittuminen keskuspankkien toimiin tuottaa omituisen ristiriidan inflaatio-ongelman määrittelyn ja siihen oletettujen ratkaisujen välille. Kun asiantuntijat määritelevät ongelmaa, he useimmiten hyväksyvät, että nykyinen inflaatio johtuu pääosin niin sanotuista tarjontapuolen shokeista (tuotantoketjujen häiriöt pandemian aikana, tuotannon kyvyttömyys vastata nopeasti pandemian aikaisiin nopeisiin muutoksiin kulutustottumuksissa, energiakriisi sekä Venäjälle asetetut sanktiot).

Tällä tavoin keskustelu huomioi, että koska kyseessä ei siis ole ”tyypillinen” kysynnän ylikuumenemisesta johtuva inflaatio, keskuspankkien rahapolitiikalla ei voida pureutua inflaation juurisyihin. Kuitenkin tästä huolimatta, kun aletaan puhua ratkaisuista nykyiseen inflaatioon, keskustelu jumiutuu toistuvasti käsittelemään pelkkää keskuspankkien korkopolitiikkaa.

Keskuspankkikeskeisyydellä on ideologisia vaikutuksia. Se vahvistaa epäsuorasti kahdenlaisia inflaatiota koskevia taustaoletuksia. Yhtäältä vahvistuu ajatus, että on nimenomaan keskuspankkien tehtävä (mandaatti) ylläpitää hintavakautta. Toisaalta voimistuu oletus, että talouden muilla toimijoilla ei tällaista tehtävää ole tai ne ovat siinä hyödyttömiä.

Tämänsuuntaisilla oletuksilla on ilmeisiä poliittisia vaikutuksia. Keskuspankit saavat niskoilleen paineet inflaation hillitsemisestä ja syytökset inflaation kiihtymisestä. Tämä lisää niiden painetta kiristää rahapolitiikkaa, vaikka sen vaikutukset inflaatioon olisivat vähäisiä ja sosiaaliset seuraukset haitallisia. Ja vastaavasti mikäli inflaatio tulevina vuosina laantuu, keskuspankit tulevat todennäköisesti korjaamaan siitä julkisen kunnian. Tämä siitä riippumatta, onko korkopolitiikalla juurikaan ollut tekemistä inflaation hidastumisen kanssa.

Oletusta rahapolitiikan ensisijaisuudesta tukee tarina 1970-luvun inflaatiokierteestä, jonka vasta keskuspankkien määrätietoinen toiminta sai katkaistua 1980-luvun aikana. Tätä seurannut 30-vuotinen hintavakauden aika onkin sitten keskuspankkien voittokulun historiaa.

Tarina jättää huomiotta mahdollisuuden, että keskuspankkien sijaan matalasta inflaatiosta voidaan pääosin kiittää yhtäältä työväen neuvotteluaseman romahtamista ja siitä seurannutta palkkakehityksen stagnaatiota sekä toisaalta Kiinan avautumista maailmanmarkkinoille, joka mahdollisti halpatyövoimalla tuotettujen materiaalien ja tavaroiden virran länteen vuosikausiksi.

Matalan inflaation edellytykset ovat siis globaaleihin poliittisen talouden rakenteisiin kytkeytyviä, eikä niitä voi selittää vain rahapolitiikalla.

Aivan vastaavasti juuri tässä hetkessä on pohdittava, mitkä ovat inflaation kiihtymisen makrotaloudelliset tekijät ja miten niihin voidaan parhaiten vaikuttaa. Ilmeisin tekijä on energian hintojen nousu. Tämän lisäksi palkkakehitystä tai kysynnän kasvua huomattavasti merkittävämpi tekijä hintojen nousun taustalla ovat yritysten huimasti kasvaneet voitot.

Yritysten mahdollisuus korottaa hintoja huomattavasti enemmän kuin niiden tuotantokustannukset ovat kasvaneet ei ole seurausta pelkästään markkinoiden keskittymisestä ja sen myötä syntyvästä hallitsevasta markkina-asemasta. Vielä enemmän lienee kyse on siitä, ettei yritysten tarvitse nykytilanteessa pelätä kilpailijoidensa kaappaavan markkinoita halvemmilla tuotteilla, sillä myös ne kärsivät samoista tarjontaongelmista.

Kun siis etsimme ratkaisuja inflaation hillitsemiseksi, on kysyttävä kriittisesti, auttavatko keskuspankkien koronnostot millään tavalla inflaation juurisyihin vastaamisessa. Ja toisaalta on kysyttävä, eikö juuri näihin kahteen inflaatiota eniten kiihdyttävään tekijään, energian hintoihin ja yritysten ennätyksellisiin voittoihin, ole mahdollista puuttua huomattavasti suoremmin ja nopeammin kuin mihin keskuspankin rahapolitiikalla kyetään.

Inflaatiokeskustelussa olisi myös Suomessa alettava asettaa vastuuta huomattavasti keskuspankkeja laajemmille harteille. Ekonomistit ovat tottuneet arvostelemaan hallitusten finanssipolitiikkaa hitaaksi ja tylpäksi välineeksi inflaation hillinnässä verrattuna ”ketterämpiin” keskuspankkeihin (vaikka samaan aikaan muistutetaan, että rahapolitiikka vaikuttaa taloussuhdanteeseen aina viiveellä). Lisäksi valtavirran ekonomistit ovat tottuneet pitämään politiikkoja pikemminkin vastuuttomina inflaation kiihdyttäjinä kuin sen torjujina.

Hallituksilla on kuitenkin kyky vaikuttaa talouteen myös finanssipolitiikkaa terävämmillä välineillä. Esimerkiksi Saksassa asiantuntijaneuvosto on valmistellut kaasun ”hintajarrua”, joka pysäyttää kansalaisten ja yritysten energiakustannusten kasvun. Tämän lisäksi on mahdollista asettaa hintakattoja myös muille talouden sektoreille samalla, kun valmistellaan pysyvämpiä tapoja rajoittaa yritysten hinnoitteluvaltaa. Osittain ylisuuriin voittoihin kohdistuvilla windfall-veroilla voidaan toki myös korjata väliaikaisesta inflaatiosta koituvia haittoja.

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s